KAS sẽ khảo sát kỹ, tư vấn miễn phí về xây dựng cấu trúc dữ liệu, quy trình nghiệp vụ. Đào tạo và chăm sóc đến khi sử dụng tốt mà không tính thời gian.