Smac Order
Tác giả: Lê Hữu Tạo , Ngày đăng: 29/07/2020

NGHIỆP VỤ ORDER TRÊN TABLET

  • Ứng dụng giúp phục vụ có thể order món ăn nhanh hơn

  • Giảm tải sự tập trung lại máy thu ngân order

  • Chuyên nghiệp và nhanh hơn

Hướng dẫn sử dụng : để sử dụng được phân hệ này chúng ta cần phải tải app Smac Order T1 ở CH Play hoặc App Store ( app như hình )

Bước 1 : nhấn vào app để mở app

Bước 2 : 

ID nhân viên : nhập ID đăng nhập ở máy pos bán hang

Link máy chủ : IP  Address của máy chủ

  • Nhập đầy đủ thông tin và tiến hành đăng nhập
  • Sau khi đăng nhập thành công màn hình sẽ hiển thị thông tin các khu vực và bàn

  • Màn hình sau khi đăng nhập thành công

Bước 3 : Click vào bàn cần order, màn hình sẽ hiển thị như hình và tiến hành order

Bước 4 : Chọn món và có thể chọn thêm số lượng, phập ghi chú hoặc có thể đổi Size và thực hiện in order 

  • chúng ta có thể xem lại tất cả các món trước khi in order

Bước 5 : In order sau khi in order bàn sẽ hiển thị đổi sang màu xanh lam

Bước 6 : để thanh toán chúng ta chọn bàn và nhấn vào xử lý Bill

Xem lại và nhấn thanh toán 

Bài hướng dẫn tới đây là hết. hẹn gặp bạn trong bài hướng dẫn sau, Xin cảm ơn !!!