Smac Order
Tác giả: Phạm Thị Tú Trinh , Ngày đăng: 27/02/2021

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO TÀI KHOẢN, PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG

1. Nội dung

Tạo tài khoản, phân quyền sử dụng để cấp tài khoản cho nhân viên đăng nhập vào phần mềm sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò của mình

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo danh sách nhân viên

Vào Hệ thống => Dánh sách nhân viên => Thêm mới

 

Điền các thông tin cần thiết trên màn hình => Lưu 

 

Bước 2: Khai báo quyền sử dụng

Vào Hệ thống => Quản lý quyền sử dụng

 

Thêm nhóm quyền mới

 

Điền tên nhóm quyền muốn tạo

 

Chọn quyền lên theo thứ tự từ trái sang phải Chức năng chính => chức năng chi tiết 

 

Note: Có thể xem hướng dẫn bằng cách rà chuột vào dấu chấm ? "chức năng trong nhóm quyền"

 

Bước 3: Khai báo tài khoản sử dụng

Vào Hệ thống => Danh sách tài khoản sử dụng

 

Bấm vào nút Thêm mới

 

Điền đầy đủ thông tin mục đánh dấu sao => Lưu

+ Tên đăng nhập: tài khoản để đăng nhập vào Smac Cloud (có thể điền email hoặc họ tên, mã số theo quy tắc muốn quản lý, không trùng với tài khoản khác)

+ Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập vào Smac Cloud

+ Nhân viên: Chọn lên tên nhân viên (đã tạo ở bước 1)

+ ID: Mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm dưới máy thu ngân, Tablet (Smac POS KF/KR/KP; POS cầm tay)

+ Chọn quyền sử dụng: Chọn lên nhóm quyền tương ứng với nhân viên đó, có thể chọn nhiều nhóm quyền (đã tạo ở bước 2)

+ Chọn chi nhánh sử dụng: Chọn lên chi nhánh muốn áp dụng cho nhân viên đó, có thể chọn nhiều chi nhánh

-- Kết thúc thao tác --

-- Cần hỗ trợ thêm Anh/Chị có thể gọi Hotline 1900 2137 --

-- Cảm ơn Anh/Chị --