Smac POS (Version KR) - Phần mềm quản lý bán hàng mô hình có theo dõi bàn/phòng

Smac POS KR (Verion KF) - Phần Mềm Quản Lý Quán Ăn Mô hình Quán ăn
Smac POS KR (Verion KF) - Phần mềm quản lý Karaoke Mô hình Karaoke
Smac POS KR (Verion KF) - Phần Mềm Quản Lý Resort Mô hình Resort
Smac POS KR (Verion KF) - Phần Mềm Quản Lý Spa Mô hình Spa
Smac POS KR (Verion KF) - Phần Mềm Quản Lý Nhà Hàng Mô hình Nhà hàng

Smac POS (Version KF) - Phần mềm quản lý bán hàng mô hình thanh toán tại quầy, dilvery, pickup

Smac POS (Verion KF) - Phần Mềm Quản Lý Cafe Mô hình Cafe
Smac POS (Verion KF) - Phần Mềm Quản Lý Trà Sữa Mô hình Trà Sữa
Smac POS (Verion KF) - Phần Mềm Quản Lý Cửa hàng FastFood Mô hình FastFood
Smac POS (Verion KF) - Phần Mềm Quản Lý Tiệm Bánh Mô hình Tiệm Bánh

Smac POS (Version KP) - Phần mềm quản lý bán hàng mô hình bán lẻ

Smac POS (Verion KP) - Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng Tạp Hóa Cửa Hàng Tạp Hóa
Smac POS (Verion KP) - Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng Bán Lẻ Cửa Hàng Bán Lẻ
Smac POS (Verion KP) - Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng Tiện Lợi Cửa Hàng Tiện Lợi
Smac POS (Verion KP) - Phần Mềm Quản Lý Siêu Thị Mô hình Siêu Thị

Smac Order: Ứng dụng order trên Mobile

Smac Order T1 - Dành cho hệ điều hành IOS Phiên bản IOS
Smac Order T1 - Dành cho hệ điều hành Android Phiên bản Android

KASO: Ứng dụng bán hàng trên Mobile

KASO: Ứng dụng bán hàng trên Mobile Phần mềm KASO

Smac Mobile: ứng dụng điều hành qua mobile

Smac Mobile: Dành cho hệ điều hành IOS Phiên bản IOS
Smac Mobile - Dành cho hệ điều hành Android Phiên bản Android

Smac Cloud: Hệ thống điều hành Doanh nghiệp tổng thể

Smac Cloud: Hệ thống điều hành Doanh nghiệp tổng thể Smac Cloud

Phần Mềm Bán Hàng Offline

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng SaleClick Phần mềm quản lý bán hàng SaleClick
Phần Mềm Quản Lý Bán Lẻ ShopClick Phần mềm quản lý bán lẻ ShopClick
Phần Mềm Tính Tiền CafeClick Phần mềm tính tiền CafeClick
Phần mềm bán hàng Thế Giới POS Phần mềm bán hàng ThegioiPOS

Driver và phần mềm hệ thống

Xprinter Tool Xprinter Tool
Máy in Bill CodeSoft TP - 3250 Driver Máy In Bill CodeSoft TP 3250
Net FrameWork 4.0 Net FrameWork 4.0
Máy In Bill KPOS 80 Driver Máy In Bill KPOS 80
UltraViewer UltraViewer
MongoDB 32Bit MongoDB 32Bit
MongoDB 64Bit MongoDB 64Bit
Teamveiwer TeamVeiwer
Máy In Bill Scangle SGT-88IV Driver Scangle SGT 88IV
Máy In Bill Di Động PRP085 Driver Máy In Bill Di Động PRP085

Brochure

Smac POS brochure Nhà hàng